Skip to content

De laatste jaren is er een verandering in de visie op gezondheid. Gezondheid wordt niet meer enkel gedefinieerd als de afwezigheid van ziekte. Maar kijkt breder, namelijk naar fysiek en mentaal welbevinden, de sociale context, de kwaliteit van leven en zingeving. Er wordt dus breder gekeken naar de mens als geheel in plaats van enkel de klacht. Onderstaand is het spinnenweb van positieve gezondheid afgebeeld met al deze dimensies. Per dimensie kunt u een cijfer geven hoe het nu met u gaat. Of u kunt de vragenlijst positieve gezondheid gebruiken via onderstaande link. De uitslag geeft u inzicht in de verschillende dimensies en mogelijk ook aanknopingspunten om mee aan de slag te gaan om tot een (nog) betere gezondheid te komen.

Mocht u vragen hebben of hulp nodig hebben bij het stellen van doelen om u gezondheid verder te verbeteren kunt u altijd een afspraak maken met onze psychosomatische fysiotherapeut. Zij helpt u graag verder.

https://vragenlijsten.mijnpositievegezondheid.nl/adults

Back To Top